Arenos nuoma

arena

Arenos  įkainis eurais:

Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Grupės dydis Įkainis eurais
      Pagrindinė arena (sporto         renginys)         1 val. - 90,00

Pagrindinė arena (treniruotė)

1 val.

Iki 12 asmenų grupė 4,00
13-24 asmenų grupė 8,00
25-36 asmenų grupė 11,00


Darbo laikas                                                                 LAM treniruočių laikas

I-V 8:00 – 22:00                                                            I-V 14:00 – 19:00

VI 8:00 – 19:00                                                             VI 10:00 – 14:00

VII 8:00 – 15:00                                                            VII 12:00 – 14:00

 

Pastabos: Paslaugos teikiamos treneriams, sporto klubams, sporto organizacijoms pasirašant sutartis ne trumpesniam 1 mėnesio laikotarpiui.

Pastaba. Sporto salių teikiamų atlygintinų paslaugų kainos mažinamos 50 proc. sporto organizacijoms, įgyvendinančioms sportuojančio vaiko ugdymo programas, iš dalies finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis. BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos negautos pajamos už sumažinta kaina teikiamas paslaugas dengiamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Informacija telefonu 8 46 310490.