Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita, veiklos ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita, veiklos ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. 

Finansinės būklės ataskaita, veiklos ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finanasinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

pdf-iconFinansinės būklės ataskaita, veiklos ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d.

pdf-iconFinansinės būklės ataskaita, veiklos ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d.

pdf-iconMokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

pdf-iconBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

pdf-iconFinansinės būklės ataskaita pagal 2017m kovo 31d. duomenis

pdf-iconMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. kovo 31 d

pdf-icon2017m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ketvirtinė

pdf-icon2016m. Finansinės buklės ataskaita

pdf-icon2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

pdf-icon2016 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

pdf-icon2016 metų I ketvirčio ataskaitų rinkinys

pdf-icon2016 metų II ketvirčio ataskaitų rinkinys

pdf-icon2016 metų III ketvirčio ataskaitų rinkinys

pdf-icon2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

pdf-icon2015 metų II pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon2015 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys